De Bankier | Henri Van Nieuwenborgh

De Bankier in de boekhandel in Aalst
De bankier in de boekhandel in Aalst

De Bankier over een succesvolle levensgenieter

Steven is een succesvol bankier en levensgenieter. Hij gaat geregeld naar zijn stamcafé voor een goed biertje en doet dure restaurants aan met zijn zakenpartners. Bovendien kost het hem geen enkele moeite om vrouwen te versieren. Wanneer hij zijn oog laat vallen op zijn nieuwe collega Karolien, komt zijn zorgeloze bestaan op de helling te staan. Voor het eerst weet een vrouw bij hem een gevoelige snaar te raken. Ze heeft echter al een vriend en is niet van plan hem te verlaten. Ook professioneel raakt Steven in woelige wateren. Een van zijn klanten sluit een contract af met een militair dictator in Nigeria, een oude relatie in de textielindustrie heeft slechte cijfers en een bevriende klant in de vleesindustrie zit in een moeilijk parket. Ook de acties van het IRA krijgen een plaats in dit verhaal. Uit verschillende hoeken komen er problemen op Steven af, die als een jongleur alle ballen in de lucht moet proberen te houden.

Lees de eerste pagina’s van deze spannende uitgave.

De Bankier bestel nu

Henri Van Nieuwenborgh

Interview met Henri Van Nieuwenborgh (uit Affligem) over De Bankier 

Einstein zei het al: ‘Fantasie is belangrijker dan kennis‘

1) Waar gaat De Bankier over?

Steven is een ervaren account manager bij een grote, internationale bank. Op privévlak komt hij in de problemen als hij een relatie begint met een collega die reeds samenwoont met een Ier, die banden blijkt te hebben met een terreurorganisatie. Op professioneel vlak raakt Steven ook in woelige wateren met de financiering van een dubieuze olietransactie en met enkele belangrijke kredietdossiers die beginnen te wankelen. Het bijzondere aan deze roman is dat deze verschillende verhaallijnen allemaal in elkaar gaan ‘klikken’. De roman kan ik het best omschrijven als een financiële thriller met een liefdesverhaal.

2) Wanneer besloot u het boek te schrijven?

Ik ben sinds ongeveer 2 jaar met prepensioen. De omschakeling van een actieve beroepsbezigheid (ik was zeteldirecteur en later directeur van de Kredietafdeling) naar het pensioen was toch niet zo eenvoudig. Plots ontdekte ik dat mijn wereld zich beperkte tot een gesprek met de postbode of de buurman, terwijl ik voorheen met de topindustriëlen van België samen zat, lid was van het Kredietcomité van de bank en leiding gaf aan een veertigtal personen. Omdat ik mijn wereld opnieuw wou verbreden, heb ik dan besloten om dit boek te schrijven. Opnieuw zat ik, zij het in mijn fantasie, in die wereld van financiën en intriges.

Iedere keer als de inspiratie er was, kon ik me afzonderen en schrijven. Meestal was dat ’s morgens of ’s avonds laat. Het schrijven ging vrij vlot, ik heb er een jaar over gedaan. Uiteraard was er nadien nog genoeg redactiewerk, zoals bij alle boeken.

3) Wat hoopt u te bereiken met dit boek?

Wat uiteindelijk elke schrijver beoogt: dat er zoveel mogelijk mensen De Bankier lezen. Dankzij het boek heb ik wel nieuwe, interessante mensen leren kennen en ook contact kunnen heropnemen met sommigen die ik uit het oog verloren was. Dat is alvast een doel dat nu al bereikt is.

4) Wat is de mooiste reactie die u kreeg?

Mijn uitgever die mij meedeelde dat De Bankier opgegeven was voor de AKO literatuurprijs. Ook leuk vond ik de reactie van mijn schoonzus. Ze schreef dat ik voor haar ‘de man van het jaar’ was omdat ik er in geslaagd was om de ganse familie aan het lezen te krijgen. Een bestuurder bij een grote Belgische bank schreef me en ik citeer letterlijk: ‘zowel van vorm, inhoud als onderliggende psychologie een puik werk.’

5) Gaat u nog meer boeken schrijven?

Absoluut, zolang de inspiratie blijft komen tenminste. Ik ben momenteel begonnen met het schrijven van een roman over een familie die een internationale speler is in de baggerwereld. Aandelenkwesties, familievetes, miljardencontracten, piraterij etc zullen aan bod komen, maar veel meer kan en wil ik er nog niet over zeggen. ‘Fantasie is belangrijker dan kennis‘ zei Einstein. Al heb ik zowel kennis als fantasie nodig om dit boek te kunnen voltooien.

6) Welke boeken leest u zelf graag?

Ik lees veel en houd van verschillende boeken. Maar mijn voorkeur gaat uit naar Vlaamse en Nederlandse auteurs. Zo lees ik bijna alle boeken van Jeroen Brouwers, Herman Koch, Herman Brusselmans en Tom Lanoye.

7) Zijn die invloeden ook in uw eigen werk te vinden, denkt u?

Volgens mij niet. De Bankier is geschreven in mijn eigen stijl. Typisch is dat ik veel korte zinnen gebruik, treffende adjectieven heb aangebracht, en veel levendige en realistische beschrijvingen geef. Ik probeer verder moeilijke onderwerpen toegankelijk te maken.

8) Het is bijna 2013… wat verwacht u van dit jaar?

Toen ik jong was, dacht ik dat alles nog zo’n duizend jaar zou duren. Toen ik 40 jaar werd, zei ik: ‘Ach zolang als je theoretisch je leeftijd nog kunt vermenigvuldigen met 2 dan is er niets aan de hand.’ Ondertussen ben ik er 61 en hoop vooral dat 2013 een gezond jaar, zowel van lichaam als geest, mag zijn. Wat De Bankier betreft: ik hoop vooral dat veel mensen het boek zullen lezen. Echt blij zou ik zijn als het boek verfilmd zou worden. Ik ben ervan overtuigd dat het boek zich daar bijzonder goed toe leent. Verder… stel dat ik een prijs zou winnen, of een nominatie zou krijgen, voor het boek… dan trakteer ik op champagne!’

Door Myrthe Smeets

De Bankier bestel nu

Share